SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK proširuje međukontinentalnu saradnju

Direktor PAK-a sa saradnicima danas je bio domaćin timu stručnjaka iz Južne Koreje – konkretno Korejske agencije za Internet i sigurnost (KISA i centar za Globalni razvoj i bezbednost), kako bi pružila podršku u oblasti sajber bezbednosti.

Ovaj tim stručnjaka će pružiti tehničku pomoć PAK-u u dizajniranju održivog sistema za upravljanje informacijama o sajber bezbednosti koji će podržati program modernizacije TAK-a.

Ekspertska grupa KISA će voditi nedeljne radionice sa Poreskom upravom i kosovskim institucijama koje imaju interes za oblast IT bezbednosti. U međuvremenu, na kraju posete biće potpisivanje sporazuma o saradnji između Poreske uprave Kosova i Korejske agencije za internet i bezbednost – KISA.
KISA je takođe jedna od mnogih globalnih institucija na kojima PAK kontinuirano produbljuje svoju saradnju.