SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Svetska banka podržava reforme u Poreskoj administraciji Kosova

Generalni direktor Poreske administracije Kosova Ilir Murtezaj bio je domaćin misije Svetske banke, koja ima za cilj da razmotri mogućnosti tehničke pomoći za podršku reformama u poreskoj administraciji.

Tokom ovog sastanka, direktor Murtezaj, informisao je predstavnike Svetske banke o nedavnim događajima u PAK-u, kao i o svojim planovima za postizanje planiranih ciljeva. Direktor ih je, takođe, informisao o potrebama za pomoć u određenim oblastima, u funkciji poboljšanja i modernizacije radnih procesa. Poseban naglasak je stavljen na bolje upravljanje raspoloživim resursima i na razvoj efikasne organizacione strukture koja će biti u funkciji misije PAK-a.

S druge strane, predstavnici misije Svetske banke pružili su punu podršku PAK-u, naglašavajući da će se ova podrška nastaviti i u budućnosti.

Misija pod nazivom „Podrška implementaciji projekta reforme u poreskoj administraciji“ trajaće od 11. marta do 15. marta 2019. godine.