Diskutohet struktura e re organizative e ATK-së

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Razmatrana je nova organizaciona struktura PAK-a

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj nakon nekoliko sastanaka sa ekspertima Međunarodnog monetarnog fonda, danas je na zajedničkom sastanku sa visokim rukovodstvom razgovarao o novoj organizacionoj šemi poreske administracije.

Nova organizaciona šema postaje rezultat potrebe za boljom funkcionalizacijom i postizanjem strateških ciljeva PAK-a. Za pregled organizacione strukture, MMF je dao svoje preporuke u Izveštaju za decembar 2017. „Poboljšanja u poreskoj upravi: trenutni koraci“ kroz koje se preporučuje da se uradi analiza organizacione strukture PAK-a da bi se identifikovala potencijalna trenutna neefikasnost strukture, tako da se promene odražavaju na povećanje efikasnosti i efektivnosti, kao i na racionalno korišćenje raspoloživih resursa.

Misija MMF-a, koja je podržala PAK u mnogim projektima, takođe je pružila podršku i u ovom procesu, izražavajući da će restrukturiranje organizacione šeme direktno uticati na poboljšanje performansi PAK-a, i obezbediti institucionalnu održivost, u skladu sa zakonskim obavezama.

PAK je posvećena pružanju profesionalnih i kvalitetnih usluga poreskim obveznicima kako bi na vreme mogli da ispune svoje obaveze.