SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Hysenaj primio je na sastanku izvršnog direktora Kosovske katastarske agencije

Zamenik generalnog direktora PAK-a Ekrem Hysenaj sa saradnikom primio je danas na sastanku izvršnog direktora Kosovske katastarske agencije Avni Ahmetija i njegove saradnike, sa kojima su razgovarali o temama vezanim za aktivnosti dve institucije.

Svrha ovog sastanka bila je pružanje i razmena elektronskih podataka katastarskog sistema za Poresku upravu Kosova, što bi omogućilo aktivan pristup, a istovremeno eliminisalo birokratske procedure ili fizičku razmenu podataka.

Zamenik, direktor Hysenaj tokom sastanka pokrenuo je tri pitanja koja bi trebalo objediniti zajedno sa KKA, a to su deo podataka o nepokretnostima poreskih obveznika, objedinjavanje imenika poreskih obveznika i uklanjanje administrativne takse za PAK u slučajevima postavljanja poreske blokade za poreske obveznike putem katastarskih kancelarija.

S druge strane, gospodin Ahmeti je rekao da su zainteresovani za podizanje saradnje dveju institucija na drugi nivo, jer postoji mnogo tačaka koje su PAK i KKA morale da pojačaju kanale komunikacije, za koje KKA sada ima modernu digitalnu platformu, koja će omogućiti razne alternative u liniji komunikacije i saradnje.

Na kraju ovog sastanka, obe strane su se saglasile da narednih dana potpišu memorandum o saradnji, što će biti važan korak u konkretizaciji tačaka koje su pokrenute tokom današnjeg sastanka.

Njomza Alaj