Drejtori i ATK-së merr pjesë në sesionin informues  “Klima e Investimeve në Kosovë”

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor PAK-a učestvuje na informativnoj sesiji „Investiciona klima na Kosovu“

Ambasada Republike Kosovo u Švajcarskoj i Agencija za investicije i podršku preduzećima na Kosovu održali su informativnu sesiju „Investiciona klima na Kosovu“, a učesnik ove sesije je bio generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj.

Svrha ove sesije je bila da se razgovara o mogućnostima onih koji su zainteresovani za ulaganje na Kosovu. Konkretno, objekti koji su do sada stvoreni za poslovanje na Kosovu.

Tokom ove sesije, direktor PAK-a je takođe govorio o poreskom sistemu Kosova, koji je relativno jednostavan, sa niskim poreskim stopama, sa fiskalnim politikama usmerenim ka promovisanju investicija i domaće proizvodnje, kao i stvaranju atraktivnog okruženja za strana ulaganja.

Drejtori i ATK-së merr pjesë në sesionin informues “Klima e Investimeve në Kosovë”