SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor PAK-a se sastao sa VD Ambasadora Severne Makedonije na Kosovu

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj primio je danas na sastanku ambasadora Severne Makedonije na Kosovu, Redžepa Saliua. Svrha ovog sastanka bila je produbljivanje saradnje između Ambasade Severne Makedonije i PAK-a.

Podsećamo da Poreska administracija Kosova ima sporazum o saradnji sa Upravom za javne prihode Severne Makedonije u oblasti eliminacije dvostrukog oporezivanja, kao i druge sporazume o saradnji u cilju razmene iskustava, prenošenja znanja i praksi za poboljšanje učinka stranaka, stimulisanje dobrovoljnog ispunjavanja poreskih obaveza i sprečavanje, otkrivanje i borbu protiv utaje poreza u obe zemlje.