Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së merr pjesë në ShKÇAK

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Generalni direktor PAK-a učestvuje u Skupštini udruženja sertifikovanih računovođa i revizora Kosova (USRRK)

Generalni direktor Poreske uprave Kosova Ilir Murtezaj prisustvovao je generalnom sastanku Skupštine Udruženja ovlašćenih računovođa i revizora Kosova (USRRK), koji je održan u Šenđinu, u Albaniji, gde je predstavljen izveštaj o aktivnostima i izveštaj revidiranih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, strategije 2020-2024, plana rada i budžeta USRRK za 2020. godinu.

U obraćanju pred prisutnim, direktor Murtezaj je naglasio ulogu Udruženja sertifikovanih računovođa i revizora Kosova (USRRK) kao kredibilne institucije u oblasti računovodstva i revizije i saradnje koju PAK ima sa ovom institucijom.

Direktor je upoznao učesnike sa najnovijim događajima u PAK-u, kao i sa stalnim angažovanjem institucije koja vodi ka pružanju najkvalitetnijih usluga svim poreskim obveznicima. Između ostalog, naglasio je i potrebu za produbljivanjem saradnje ne samo sa Udruženjem već sa svim predstavnicima biznisa, kako bi se odgovorilo na sve izazove sa kojima se suočavaju poreski obveznici. Na kraju, direktor je odgovorio na brojna pitanja učesnika na sva postavljenim pitanjima.

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së merr pjesë në ShKÇAK