SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor PAK-a, Sakip Imeri sastao se sa predsedavajućim KSFI-ja

Generalni direktor PAK-a Sakip Imeri, bio je domaćin sastanka sa čelnikom Saveta za finansijsko izveštavanje Kosova Afrim Maloku. PAK ima Sporazum o saradnji sa KSFI i sproveo je zajedničke aktivnosti u cilju povećanja učinka u finansijskom izveštavanju poreskih obveznika.

Zajednički je cilj i da se organizuju zajednički seminari i da se promoviše implementacija zakonskih uslova za poresku deklaraciju i finansijsko izveštavanje kao dve oblasti koje su zakonske obaveze i pomažu u ispunjavanju poreskih zahteva i obezbeđuju preciznost finansijske moći poreskih obveznika.

Saradnja će se nastaviti i proširiti u oblasti obuke za stručnjake za računovodstvo i finansijsko izveštavanje.