Drejtori Murtezaj  pjesëmarrës në seminarit me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj učestvovao je na seminaru „Reforma poreske uprave kroz vodeće rukovodstvo sa uticajem“

U Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, održan je seminar na temu „Reforma poreske uprave kroz uticajno rukovodstvo“, na kojem su dva dana prisustvovali direktori poreskih uprava u regionu. Učesnik ovog seminara je bio i generalni direktor Poreske uprave Kosova Ilir Murtezaj sa saradnicima.

Na seminaru se govorilo o značaju eksternog i unutrašnjeg liderstva, kao i o značaju uticajnog liderstva.

Tokom ovog seminara, direktor Murtezaj je u svom govoru rekao da su glavni ciljevi Vladinog programa 2017-2021 izgradnja efikasne, kompetentne i odgovorne uprave prema održivom i inkluzivnom ekonomskom rastu, jačem socijalnom blagostanju, Evroatlantske integracije i sektorski razvoj.

Pored gore navedenih tema, tokom ovog seminara, sprovedena je razmena iskustava sa zemljama učesnicama.

Drejtori Murtezaj pjesëmarrës në seminarit me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”