SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj predstavlja aktivnosti PAK-a za prvu polovinu 2019. godine

Generalni direktor Poreske uprave Kosova Ilir Murtezaj danas je održao konferenciju za štampu na kojoj je objavio aktivnosti koje su se odvijale u periodu januar-juni 2019. godine.

Tokom ove konferencije u svom govoru, direktor Murtezaj je rekao da je za poresku upravu prvi deo ove godine bio period izazova i brojnih aktivnosti za postizanje planiranih ciljeva. Dodajući da je tokom ovog perioda razvijeno više aktivnosti u smislu reformi u instituciji PAK-a, sa naglaskom na odgovornost prema operativnom osoblju u smislu povećanja kvaliteta rada, kao i jednakog tretmana svih poreskih obveznika. Takođe je, između ostalog, dodao da su razvijene intenzivne aktivnosti naplate potraživanja, gde je kao rezultat ovih akcija i drugih akcija došlo do povećanja prihoda u odnosu na isti period prošle godine.

Direktor PAK-a je saopštio da je za ovaj šestomesečni period odvijeno oko 155 aktivnosti konfiskacije imovine i da je kao rezultat toga prikupljeno (tretirano) preko 2,7 miliona evra, aktivnosti koje su se dogodile po prvi put u istoriji PAK. Ove aktivnosti će se nastaviti još snažnije u ostatku godine kako bi se ispunile obaveze obveznika koji imaju dugove prema PAK-u. Takođe, tokom ove konferencije obelodanjeni su prihodi, koji su iznosili 239,5 miliona evra, u poređenju sa 2018 prikupljenih 19,5 mil. evra ili 8,9% više.

Pored pomenutog razvoja, fokus konferencije bio je na poboljšanju učinka u građevinskom sektoru 2019-2021, kroz koji će PAK obavljati sveobuhvatne aktivnosti u građevinskom sektoru kako bi se izbegla fiskalna evazija. Svrha ovog plana je da identifikuje sve transakcije koje se odnose na ovaj sektor, da bi se verifikovala eventualna utaja poreza od strane pojedinaca ili preduzeća.

Ministar finansija, Bedri Hamza, također je čestitao direktoru Murtezaj za dosadašnji rad, s posebnim naglaskom na postignutim rezultatima u prikupljanju prihoda, kao i na tretman dugova, gde za sada vidimo trend pada dugova kao rezultat intenziviranja aktivnosti, što se odrazilo na povećanje prihoda. On je takođe rekao da je Ministarstvo finansija u ove dve godine preduzelo veliki broj fiskalnih reformi kako bi pomoglo razvoju privatnog sektora kao nosioca ekonomskog razvoja.

Direktor je na kraju konferencije zahvalio poreskim obveznicima na ispunjavanju poreskih obaveza, dodavši da PAK uvek planira da pruži usluge poreskim obveznicima kako bi im olakšala ispunjavanje poreskih obaveza.

Istovremeno, zahvaljuje se svim medijima, koji omogućavaju javnosti da se brzo informiše o svim događajima u poreskoj upravi.