SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj, bio je domaćin izvršnog direktora Kosovske milenijumske fondacije

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj, bio je domaćin g. Petrita Selimija, Izvršnog direktora Kosovske milenijumske fondacije. Svrha ovog sastanka bila je trenutna saradnja između PAK-a i FMK-a i aspekata buduće saradnje između dve institucije.

Direktor Selimi je informisan o najnovijim događajima u PAK-u i ponudio svoju podršku i instituciju koja je srednjeročno vodila poresku upravu u projektima koji se odnose na transparentnost.

Sa druge strane, direktor Murtezaj smatra važnim podršku ovakvih projekata, ističući da je jedna od naših vrednosti kao institucija definisana u strateškom planu transparentnost sa ciljem da se svim kanalima komunikacije obezbedi što više informacije o poreskim obveznicima kako bi oni razumeli planove i prioritete PAK-a i bili u mogućnosti da odrede šta treba da urade kako bi ispunili svoje poreske obaveze.