SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj se susreo se sa predstavnicima USAID-ovog Programa ekonomskog upravljanja na Kosovu

Generalni direktor Poreske uprave Kosova Ilir Murtezaj sastao se danas sa predstavnicima USAID Programa ekonomskog upravljanja na Kosovu. Na sastanku se razgovaralo o prioritetima u vezi sa reformama PAK-a i mogućnosti buduće podrške u sprovođenju tih reformi.
Direktor Murtezaj upoznao je učesnike sa postignutim napretkom i prioritetima koje PAK ima u postizanju svojih strateških ciljeva i visoko ocenio pomoć koju je USAID pružio u svim fazama dosadašnjeg razvoja, i pro tom takođe naglasio potrebu za podrškom u budućnosti.
S druge strane, Terri Slivka, programski direktor, vrednuje dostignuća PAK-a i istovremeno je ponudio svoju i podršku svog tima podršku PAK-u u prioritetnim oblastima.
Poreska uprava Kosova je neprestano imala podršku svojih prijatelja, u tom pogledu USAID je dao veliki doprinos modernizaciji i unapređenju poslovnih procesa PAK-a.