SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj obišao regionalne direkcije PAK-a

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj danas je posetio regionalne direkcije PAK-a, gde je prvi put posetio direktora velikih poreskih obveznika, regionalne uprave Priština 2 i Prištinu 3.

Na ovom sastanku, direktor PAK-a je govorio o ovogodišnjim planovima za koje traži kontinuirani angažman u postizanju njihove realizacije, dok u isto vreme traže pružanje kvalitetnih usluga poreskim obveznicima.

Gospodin Murtezaj je rekao da je Poreska administracija Kosova posvećena jednakom tretmanu svih poreskih obveznika, i da je PAK neumoljiv u svojim stavovima prema punoj implementaciji poreskog zakonodavstva u cilju stvaranja što boljih uslova za razvoj biznisa na Kosovu. Između ostalog, on je pozvao direktore ovih direkcija da imaju na umu da su efikasnost i neprekidno angažovanje jedini načini koji direktno doprinose izgradnji države i istovremeno povećanju blagostanja za sve građane Kosova.

Ove posete se realizuju u okviru planiranih poseta regionalnim direkcijama PAK-a, kako bi se povećala odgovornost i efikasnost.