FMN mbështet ATK-në në fushën e menaxhimit të rrezikut

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – MMF podržava PAK u oblasti upravljanja rizicima

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj ugostio je stručnjaka MMF-a Carstena Bendiska, koji će tokom aprila podržati Poresku administraciju Kosova u oblasti upravljanja rizicima.

Tokom sastanka, direktor Murtezaj je govorio o dosadašnjoj podršci i naglasio potrebu za nastavkom saradnje u budućnosti. Između ostalog, naglašavam da PAK treba da poveća svoje kapacitete u određenim oblastima, koje imaju ključnu ulogu u postizanju postavljenih ciljeva, a posebna pažnja će se posvetiti oblasti upravljanja rizicima.

Podsećamo da je MMF podržao PAK u svim fazama njegovog razvoja.