Gara digjitale me nxënës për njohuri rreth tatimeve

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Digitalno takmičenje sa studentima za znanje o porezima

Poreska uprava Kosova u saradnji sa Svetskom bankom i Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Projekat dobrog finansijskog upravljanja pokrenuli su digitalno takmičenje za učenike javnih osnovnih škola iz razreda 6, 7, 8 i 9. Svrha ovog takmičenja je kako deca doživljavaju porez, kako misle da porezi utiču na njihovu dobrobit i društvo u celini.

Da bi bili deo ovog takmičenja, studenti moraju da rade na svojoj ideji, koja se može konkretizovati u video zapisu (ne duže od jednog minuta), kreativnom posteru (jedna stranica), fotografiji (jedna fotografija) ili u Power Pointu.

Ovo takmičenje se organizuje u dva kruga, prvi je tokom septembra, dok će drugi krug biti u zimskoj sezoni. U prvom krugu moći će da učestvuju učenici javnih škola ovih opština: Dragaš, Đakovica, Glogovac, Gračanica, Istok, Junik, Mamuša, Mitrovica, Novobrdo, Peć, Prizren, Rahovec, Šterpce, Štimlje, Skenderaj, Vitina, Vučitrn, Zubin Potok i Zvečan.

Rok za slanje ideja je 25. septembar na adrese: edu.ta.ks@gmail.com ose në facebook https://www.facebook.com/TaxCompetitionKS.

Sve prijavljene ideje biće stavljene na takmičenje za glasanje 28. septembra na Facebook-u za projekat / konkurs.