SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zaplenjena je imovina poreskih obveznika koji imaju dugove prema PAK-u

Poreska administracija Kosova preduzela je pravne radnje protiv svih poreskih obveznika koji imaju neplaćene poreske obaveze. Od izvršenih aktivnosti, oduzeta je imovina poreskih obveznika koji nisu odgovorili na pravne zahteve od strane PAK-a, kao što su izdavanje podsetnica, stavljanje poreskih blokada u katastru, na nepokretnu imovinu, blokiranje bankovnih računa, blokiranje u trezoru i carini, postavljanje zaloga, zahtev za zaustavljanje odgovornog lica na granici i druge radnje predviđene u poreskom zakonodavstvu.

Samo tokom marta kao rezultat neizvršenja poreskih obaveza izvršene su aktivnosti za oduzimanje imovine 46 poreskih obveznika, koje su imale obaveze prema PAK-u u iznosu od 1.644.679,00 evra.

PAK će nastaviti da preduzima slične akcije za sve poreske obveznike koji ne ispunjavaju poreske obaveze prema Zakonu o poreskoj upravi i procedurama.

Opšti moto našeg rada je stvaranje okruženja koje snažno podržava dobrovoljno ispunjavanje poreskih obaveza od strane poreznih obveznika, pa ohrabrujemo sve poreske obveznike da na vreme izvrše svoje poreske obaveze kako ne bi postali predmet akcija prinudne naplate.