SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Memorandum o saradnji između PAK-a i KOK-a

Međuinstitucionalna saradnja PAK-a se kontinuirano povećava, poslednja koja je finalizovana u okviru Memoranduma o saradnji je ona sa Kosovskim organom za zaštitu konkurencije.

Memorandum je sastavljen za saradnju i koordinaciju aktivnosti između Kosovskog organa za zaštitu konkurencije i Poreske uprave Kosova. Memorandum izražava slobodnu volju potpisnika da promovišu saradnju na polju istrage kršenja konkurencije na Kosovu i stvaranje povoljnih uslova za razvoj bilateralnih odnosa, zasnovanih na principima jednakosti i uzajamne koristi.

Svrha potpisivanja ovog memoranduma je postizanje sporazuma između strana potpisnica za što uspešniju realizaciju njihovih misija koji su usredsređeni na:

-Konkurentska politika zasnovana na primeni pravila za osiguravanje međusobne i poštene konkurencije kompanija na tržištu, podsticanje preduzetništva i efikasnosti kako bi se kupcima ponudio širi izbor, što pomaže u smanjenju cena i poboljšanju kvaliteta proizvoda kao i u:

-Naplati poreza i doprinosa, za podršku ekonomskom razvoju i blagostanju građana Kosova, pokušavajući da postanu pouzdaniji i poštovaniji, kao i bolji u poređenju sa vodećim poreskim upravama u Evropi, uvek sprovodeći odredbe zaosnovnih na zakonu o procedurama, zakon o porezu na dohodak građana, zakon o porezu na dobit preduzeća, zakon o porezu na dodatu vrednost i bilo koji drugi zakon koji može biti zadužen za upravljanje bilo kojom vrstom poreza.