Saopštenje za štampu – Ministar Besnik Bislimi odlučio je produžiti rok za podnošenje poreskih prijava, izveštaja i plaćanja, kao i za postupanje i odlučivanje o zahtevima za refundaciju novca

Ministar finansija i transfera u svetlu odluka da se stvori što više olakšica za građane i preduzeća na koje može negativno uticati situacija pandemije, kako bi se primenila Odluka Vlade Republike Kosova o preduzimanju dodatnih mera nakon potvrde pozitivnih slučajeva sa Corona virusom COVID 19, od danas je doneo odluku koja ima efekat od danas:

 -za produženje do 30. aprila 2020. krajnjeg roka za podnošenje poreskih prijava, izveštaja i plaćanja, kao i za postupanje i odlučivanje o zahtevima za refundaciju novca, koji se odnose na sprovođenje važećeg poreskog zakonodavstva, kao što je objašnjeno u priloženoj odluci.

Međutim, svi poreski obveznici koji nisu pod nepovoljnim finansijskim uticajem, podstiču se da nastave da izvršavaju svoje poreske obaveze koliko im to mogućnosti dopuštaju.

Za više informacija kliknite ovde da biste preuzeli odluku.

MINISTARSTVO FINANSIJA I TRANSFERA