SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Ministar Hamza nudi snažnu podršku PAK-u i direktoru Murtezaju u postizanju ciljeva

Generalni direktor Poreske administracije Kosova, Ilir Murtezaj, sastao se danas sa ministrom finansija Bedri Hamzom, sa kojim je govorio o aktivnostima koje se očekuju u PAK-u.

Direktor PAK-a je najpre obavestio ministra Hamzu o prioritetu poreske administracije za ovu godinu, kao i o drugim aktivnostima koje su sada postavljene u Planu rada za 2019. Između ostalog, tokom sastanka sa ministrom, direktor Murtezaj je rekao da ćemo ove godine naporno raditi na automatizaciji usluga poreskih obveznika na povrat PDV-a, kontrole i prinudne naplate, sa jedinom svrhom stvaranja olakšica za ispunjavanje poreskih izjava prijava, kao i povećanje transparentnosti prema poreskim obveznicima.

S druge strane, ministar finansija čestitao je direktoru na novoj poziciji, naglašavajući da će njegova podrška biti jaka u svim zahtevima vezanim za postizanje ciljeva PAK-a. Takođe, ministar Hamza je visoko ocenio ulogu PAK-a, naglašavajući da je uspeh PAK-a uspeh države Kosovo.

PAK će raditi sa punom predanošću i profesionalizmom kako bih uspela da prikupi očekivane državne prihode kako bi osigurala finansijsku stabilnost zemlje. Naš fokus ostaje na povećanju nivoa dobrovoljnog ispunjavanja poreskih obaveza od poreskih obveznika prema Kosovskom poreskom zakonodavstvu.