SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Ministarka finansija Hikmete Bajrami posetila je danas PAK

Danas je ministarka finansija Hikmete Bajrami posetila Poresku upravu Kosova, a tom prilikom juje docekalo rukovodstvo PAK-a.

Tokom ovog sastanka, generalni direktor PAK-a, Ilir Murtezaj, informisao je ministarku Bajrami o planovima PAK-a za 2020. godinu, sa posebnim akcentom na trend prihoda, koji se u maju imao vratio u poresku normalnost nakon kritičnog perioda pandemije, koji je, kako direktor Murtezaj ističe, imao uticaja na razvoj redovnih aktivnosti PAK-a, gde je kao rezultat toga došlo do naplate manjeg prihoda za mesece mart i april.

Takođe, direktor PAK-a je informisao ministarku Bajrami o postupanju sa poreskim dugovima, za koje je PAK dobio pozitivne ocene međunarodnih institucija, dodajući da je situacija koju je stvorila pandemija u delu dugova dala svoj negativan efekat. Pored postignutih rezultata, direktor Murtezaj spomenuo je i izazove sa kojima se poreska uprava stalno suočava.

Između ostalog, direktor Murtezaj rekao je da je PAK od 12. marta 2020. godine, nakon odluke Ministarstva finansija i transfera, pomogao Vladi Republike Kosova da preduzme mere za sprečavanje COVID-a 19, primanjem prijava od strane građana i obavljanjem inspekcija kod poslovnih subjekata, koji su zloupotrebili situaciju stvorenu virusom korone kako bi podigli cene osnovnih životnih namirnica i medicinskih proizvoda. Stoga, u svrhu tačnog primenjivanja ove odluke, PAK je smanjio na minimum redovne aktivnosti u skladu sa Planom rada za 2020. godinu.

Ministarka Bajrami zahvalila je direktoru PAK-a na detaljnom predstavljanju dostignuća i izazova Poreske administracije Kosova, a takođe je zatražila da se nastavi posvećeno postizanju ciljeva PAK-a, istovremeno naglašavajuci da je sa početkom primene Paketa za oporavak privrede – konkretno mere koje su predviđene u kratkom roku, biće  koncentrisane što je pre moguće na nadoknadu ovog ekonomskog pada i vraćanja ekonomije u normalu.