SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Predstavljeni su rezultati ankete sa poreskim obveznicima za 2019. godinu

Poreska administracija Kosova danas je putem virtuelne konferencije predstavila rezultate ankete sa kosovskim poreskim obveznicima za 2019. godinu u vezi sa procenama poreskih obveznika za rad i usluge koje pruža PAK.

Video konferenciji su prisustvovali ministar finansija i transfera Besnik Bislimi i ambasador nemačke ambasade na Kosovu Christian Heldt.

Na otvaranju ove konferencije, direktor PAK-a Ilir Murtezaj rekao je da ovo istraživanje ima za cilj da identifikuje područja za poboljšanje, tako da ćemo na osnovu nalaza ovog istraživanja orijentisati naše aktivnosti kako bi poreski obveznici ostvarili svoja zakonska prava, a mi nećemo dozvoliti da se ta prava krše u bilo kojem obliku. Takođe, verujemo da ćete se vi, poštovani poreski obveznici, neprestano pridružiti PAK-u dajući svoj doprinos kako bi se osiguralo da je postupanje od strane Poreske administracije Kosova fer i zakonito i da svako od vasi ispravno plaća svoj deo poreza.

Dalje, direktor Murtezaj, dodaje m da će PAK raditi svoj posao na osnovu naših vrednosti koje su: profesionalizam, integritet i iskrenost, efikasnost, izvrsnost usluga i transparentnost. Verujemo da nas ove vrednosti vode ka načinu kako da se ophodimo prema poreskim obveznicima i raznim partnerima sa kojima radimo. Poštujući ove vrednosti postići ćemo rezultate transparentne i efikasne administracije.

Sa druge strane, ambasador nemačke ambasade na Kosovu, Christian Heldt, rekao je da je naročito u doba krize i teškoća jačanje poverenja javnosti u javne institucije i delovanje u solidarnosti sa najosetljivijim članovima društva ključno za prevazilaženje postojećih izazova. Stoga su efikasna i transparentna naplata kao i upravljanje javnim sredstvima u ovom trenutku sigurno važni. Anketa sa poreskim obveznicima, koja je danas predstavljena, značajan je doprinos u tome što ima za cilj da poboljša dalje orjentaciju usluga Poreske administracije (PAK) ka poreskim obveznicima – izuzetno važan korak u jačanju mobilizacije lokalnih prihoda na Kosovu. S ponosom mogu reći da je nemačka vlada podržala PAK u realizaciji ove veoma važne studije kroz projekat Dobrog finansijskog upravljanja, koji provodi GIZ i veselimo se nastavku saradnje u budućnosti.

Ministar finansija i transfera Besnik Bislimi takođe je govorio o rezultatima ovog istraživanja rekavši da Poreska uprava Kosova kontinuirano radi na pružanju što većeg broja olakšica poreskim obveznicima u ispunjavanju poreskih obaveza. Ministar Bislimi je rekao da je PAK postigao veliki napredak u izgradnji infrastrukture, koja olakšava i pomaže poreskim obveznicima, a istovremeno deli informacije koje su povezane sa njima. Takođe je naglasio da će zajedno raditi na povećanju poverenja poreskih obveznika u PAK.

Rezultati ovog istraživanja u velikoj meri predstavljaju nivo poboljšanja rada PAK-a u mnogim oblastima, što većina poreskih obveznika ceni u ovom istraživanju, kao što su redovne informacije poreskih obveznika, lak pristup podacima, pružanje usluga na vreme za izvršavanje obaveza koje imaju prema PAK-u, profesionalni razvoj inspektora PAK-a, poboljšanje integriteta institucije PAK-a, itd.

Istraživanje sa kosovskim poreskim obveznicima sprovedeno je 2015, 2017, a sada 2019. zahvaljujući bliskom partnerstvu koje PAK ima s Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Nemačka agencija za međunarodnu saradnju) koji realizuje projekat u ime Vlade Nemačka. Predstavljeni su rezultati ankete sa poreskim obveznicima za 2019. godinu