SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Prezentacija rezultata projekta “ bihevioralni pristup u podizanju poreske usklađenosti“

Stručnjaci Svetske banke predstavili su rezultate projekta “ bihevioralni pristup u povećanju poštovanja poreskih obaveza“, dotični projekat je potpuno nov i jedinstven ne samo na Kosovu već i u regionu.

Rezultati projekta pokazuju da je institucionalizacija pristupa ponašanja naplate poreza dozvoljava Kosovu da stvori (razvije) intervencije koje mogu biti efikasne, sa nižim troškovima i manjom potražnjom za ljudskim resursima i administracijom.

Projekat „bihevioralni pristup u povećanju ispunjavanja poreskih obaveza“, sproveden u 2018., kao saradnj Svetske, i GIZ –a, – nemačke vlade, nudi perspektivu koja pokazuje kako odlučivanje može biti pod uticajem kombinacije ličnih,  faktora okoline i socijalnih faktora. Svrha ovog eksperimenta sa dve grupe poreskih obveznika, Porez na lična primanja i porez na dodatu vrednost bila je povećanje poreske usklađenosti.

Takodje, poreska uprava ostaje zahvalna za kontinuiranu podršku PUK i realizaciji ove aktivnosti – eksperiment sa velikim interesovanjem za budućnost PAK reforme, i nalazi se na planu reforme za period 2019-2021. PAK nastavlja da razvija aktivnosti na podizanju nivoa ispunjenja poreskih obaveza, uključujući i transparentnost na usluga poreskim obveznicima koji će imati lakši informacije o vremenu i ispunjavaju obaveze na dobrovoljnoj osnovi.