SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zajednička radionica između PAK-a i Poreske uprave Albanije

Održan je zajednički seminar između Poreske uprave Kosova i Generalne direkcije za oporezivanje Albanije u vezi prenosa cena. Svrha ovog seminara bila je razmjena iskustava u oblasti prenosa cijena, pravne osnove i pripreme Dokumentacije o prenosu cena.

Ovaj seminar je organizovan od strane Price Vaterhouse Coopers organizacije, ogranak na Kosovu i Albaniji i preko lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti, prikazane su specifične teme i izazovi u ovoj oblasti. Takođe, predstavljena su iskustva poreskih vlasti zemalja regiona, što je korisno za dalje razjašnjavanje prenosa cena.

Glavne tačke koje su bile obrađene tokom seminara bile su; dokumentacija o transferu cena, funkcionalna analiza, metode transfera cena, izbor ispitane stranke i analizu uporedivosti.

Potreba da se organizuje takva radionica i da se razvija pravni osnov u vezi ove oblasti, nastaje sa sve većom ulogom multinacionalnih kompanija u globalnoj trgovini, rast koji se smatra prevelikim u poslednjih 25 godina. Smatra se da zakonska osnova za prenosne cene na Kosovu ispunjava uslove navedene u Kodeksu ponašanja Evropske unije (EU). Takođe, uključen je veliki broj praksi iz izveštaja BEPS-a OECD-a.

Poreska uprava Kosova i Opšta poreska uprava u Albaniji imaju blisku saradnju u različitim poreskim oblastima.

Za više informacija o transferu cena PAK-a, možete kliknuti na ovu vezu