SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Početni sastanak višeg rukovodstva PAK-a sa MMF-om

Kroz virtuelnu platformu danas je više rukovodstvo PAK-a održalo inicijalni sastanak sa misijom MMF-a za ovu godinu. Tačke diskusije na ovim sastancima bile su o različitim procesima PAK-a, uključujući situaciju sa Covid-19 na Kosovu, kao i njegov uticaj na PAK i napore da se taj uticaj ublaži.

Takođe, učesnici ovog sastanka su govorili i predstavili dosadašnje reformske napore, izazove sa kojima su se pomenuti procesi suočavali tokom primene, kao i druga pitanja koja su važna za misiju MMF-a.

Zamenik generalnog direktora PAK-a Ekrem Hisenaj, pominjući sva dešavanja koja su usledila nakon institucije PAK-a, rekao je da će podrška misije MMF-a biti dobrodošla kao i uvek, posebno u ovom periodu kada su okolnosti pandemije u velikoj meri promenile planiranje i očekivanja PAK-a.

Pored toga, putem ovog virtuelnog sastanka razgovarano je o tačkama gde PAK-u treba podrška za misiju MMF-a. Ova misija će biti praktično prisutna u PAK-u do 10. marta, gde će se održavati sastanci sa različitim grupama zvaničnika PAK-a.