SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Prihodi PAK-a u vreme pandemije

Poreska uprava Kosova, uprkos vanrednoj zdravstvenoj situaciji u zemlji, stalno se bavi razvojem svojih aktivnosti, u cilju postizanja zacrtanih ciljeva. Međutim, uticaj pandemije COVID 19 značajno je smanjen prikupljanjem prihoda prema planiranim projekcijama, jer je odlukom Vlade Republike Kosova, period plaćanja poreskih obaveza i penzionih doprinosa produžen do 15. maja 2020. godine, kao i plaćanje kvartalnih rata je produženo do 30. juna 2020. godine.

Trenutni iznos prihoda prikupljen za period januar-april 2020. godine iznosi 141,9 miliona evra, što znači da imamo pad od 26,2% ako ga uporedimo sa planom. Dok, u odnosu na isti period 2019. godine, manje su za 28,1%.

Vredno je spomenuti da je PAK imao odličan učinak prihoda, gde smo za period od 1. januara do 17. marta 2020. u odnosu na isti period 2019. godine imali povećanje od 11,2%, a za isti period smo prekoračili plan za 3,62%.

Takođe, PAK je od 12. marta 2020. godine, nakon odluke Ministarstva finansija i transfera, pomogao Vladi Republike Kosova da preduzme mere za sprečavanje virusa korone, primajući prijave od strane građana i obavljajući inspekcije biznisa, koji su zloupotrebili situaciju nastalu usled virusa corona u podizanju cena osnovnih životnih namirnica i medicinskih proizvoda. Stoga je, da bi se tačno primenjivala ova odluka, PAK smanjio na minimum redovne aktivnosti u skladu sa Planom rada za 2020. godinu.

Pored toga, sprovedene su i brojne druge aktivnosti u znak podrške vladinim merama, koje su preduzete za suzbijanje i sprečavanje COVID-a 19.

PAK želi da se ova situacija što pre prevaziđe i da se sva preduzeća u zemlji vrate u normalu, jer ćemo samo na taj način imati stabilnu ekonomiju.