SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Tužilac za specijalno tužilaštvo Kosova povukao se slučaja od bivšeg vršioca dužnosti direktora Odeljenja za poreskei obaveštajne istrage Safeta Krasnićija

Poreska uprava Kosova je 24.12.2020 godine primila presudu broj 2019: 291344, primljenu 11.12.2020 od Specijalnog odeljenja-Osnovnog suda u Prištini.

U ovoj presudi, državni tužilac, u odsustvu dokaza, povlači se iz krivičnog gonjenja protiv optuženog g. Safeta Krasnikija, jer iz sprovedenih dokaza nije dokazano da je prekoračio svoje službene nadležnosti ili da nije ispunio svoje dužnosti definisane zakonom. U ovoj presudi se dalje navodi da g. Krasnići nije naneo štetu budžetu Republike Kosovo.

Na osnovu ove presude utvrđeno je da je dotični optuženi izvršio sve zakonske obaveze i preduzete su sve radnje u koordinaciji sa tužiocem slučaja i bio je uključen i obavešten o svim radnjama istražnih inspektora.

PAK je obavestila javnost da se slučaj odnosi na optužnicu koju je podnelo Specijalno tužilaštvo Kosova, PPS.br.09 / 19.

PAK obaveštava javnost da su radnje koje su preduzeli službenici PAK u vezi sa ovim slučajem, ali i za prethodne slučajeve istraženih zvaničnika objavljenih u medijima, bile u potpunosti u skladu sa zakonom.