SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zamenik. Ministar Gashi i direktor Imeri sastaju se sa regionalnim direktorima PAK-a

Svrha ovog sastanka bila je da predstavi dostignuća PAK-a, sa posebnim naglaskom na objavljivanje izveštaja o upravljanju refundacijom poreza kroz elektronski modul. Takođe, objavljeni su rezultati poreskih prihoda, kontrola, poseta i dugova.

Na sastanku je bio zamenik. Ministar finansija Fatmir Gashi, koji je izrazio podršku Ministarstva finansija za sveukupni razvoj i plan reforme u Poreskoj upravi Kosova.

Tokom ovog sastanka predstavljen je izveštaj o upravljanju zahteva poreskih obveznika za refundaciju sredstava putem elektronskog modula, koji je pokazao dobre rezultate u povećanju efikasnosti i olakšavanju upravljanja a ovim zahtevima u olakšavanju administrativnih troškova za poreske obveznike.

Podsećamo vas da je PAK akumulirala 94,6% od ukupnih godišnjih prihoda, ili 421,8 miliona evra, do 30. novembra 2018. godine. U odnosu na januar-novembar 2018. godine, zabileženo je povećanje od 39,9 miliona eura ili 10,4%, u odnosu na planirano je prikupljeno 10,7 miliona eura ili 2,6% više od plana.

Takođe, tokom ovog perioda, preko 148.3 miliona evra je prikupljeno za Kosovski fond penzione štednje (KFPŠ).