Obaveštenje iz Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska administracija Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima da su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da se registruju, da dobiju jedinstveni identifikacioni broj / fiskalni broj, da prijave i plate poreze (na osnovu njihovog statusa) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica da razvoj njihove ekonomske aktivnosti bude u skladu sa NACE Rev. 2 Poslovnim kodeksom ponašanja i da imaju  otvorene odgovarajuće poreske račune.

Neki od poreskih obveznika sa sledećim aktivnostima ne primjenjuju ovu obavezu, te ih PAK poziva da registruju ili ažuriraju svoje podatke što je pre moguće i da ispune sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom.

PAK vas takođe obaveštava da će se njene aktivnosti fokusirati upravo na ove aktivnosti i stoga vas podstiče da odgovorite na poreske obaveze tako da ne budete podložni kaznama predviđenim Zakonom.

 

Izvršavanjem svojih poreskih obaveza direktno doprinosite pružanju javnih usluga, visokom standardu obrazovanja, boljim zdravstvenim i socijalnim uslugama, pravnoj zaštiti i sigurnosti, kao i cjelokupnoj infrastrukturi za održivu ekonomsku i socijalnu zaštitu.

Registrujte se, prijavite i platite poreze!  

                                                                                                              Poreska administracija Kosova