Obaveštenje od Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima da su po poreskom zakonodavstvu obavezna da se registruju, da dobiju jedinstveni registarski broj / fiskalni broj, da prijave i plate porez (na osnovu njihovog statusa ) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica da je razvoj ekonomske aktivnosti u skladu sa NACE Rev. 2 Poslovnim kodeksom ponašanja i da su otvoreni odgovarajući poreski računi.

PAK je fokusiran na poslovne subjekte, radne grupe i fizička lica u okviru građevinske aktivnosti, kao što su:

 • Zidari;
 • armirači;
 • radnici na betoniranju;
 • Kopači zemlje;
 • radnici koji izrađuju krovove;
 • Proizvođači i montažeri vrata i prozora;
 • električari;
 • Instalateri vodovoda i centralnog grejanja;
 • Montažeri parketa / laminata;
 • Montažeri keramike;
 • Gipsari – fasaderi;
 • Proizvođači i montažeri oluka, balkonskih ograda, stepeništa i drvene ograde od različitih metala i drveta, itd.

PAK je pozvala sve gore navedene osobe da što pre registruju ili ažuriraju svoje podatke i da ispune sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom. PAK vas podstiče da odgovorite na poreske obaveze tako da ne budete podložni kaznama predviđenim Zakonom.

Izvršavanjem svojih poreskih obaveza, direktno doprinosite pružanju javnih usluga, visokom standardu obrazovanja, boljim zdravstvenim i socijalnim uslugama, pravnoj zaštiti i sigurnosti, kao i cjelokupnoj infrastrukturi za održivo ekonomsko i socijalno blagostanje.

PAK, u saradnji sa MMF-om, u realizaciji projekta „Ispunjavanje poreskih obaveza u građevinskom sektoru“!    

Poreska Administracija Kosova