Obaveštenje za građane

Poštovani građani,

S obzirom da smo dobili značajan broj vaših pitanja u vezi sa ponovnim pokretanjem kampanje za povraćaj novca od prikupljanja fiskalnih kupona, koja je, kako ste obavešteni, obustavljena u cilju održavanja zdravlja svakog od nas, i istovremeno u cilju sprečavanje širenja COVID 19.

Trenutno, menadžment Poreske uprave Kosova još uvek nije doneo odluku o započinjanju kampanje, jer je svaka akcija PAK-a, ali i svih ostalih institucija u situaciji u kojoj se nalazimo kao posledica pandemije, povezana sa merama ublažavanja od strane Vlade Republike Kosovo – Ministarstvo zdravlja.

Dragi građani, PAK čim donese odluku o ponovnom pokretanju kampanje za nadoknadu fiskalnih kupona, na vreme će vas obavestiti, tako da svaki od vas ima priliku da bude deo nje.

Hvala na razumevanju i saradnji!