Obaveštenje za proizvodne subjekte koji imaju odobrenja za oslobođanja na uvoz

Komisija za oslobođanja na uvoz za potrebe primene člana 29 Zakona br. 05 / L-037 o porezu na dodatu vrednost i članu 48 Administrativnog uputstva br. 03/2015 o primeni zakona br. 05 / L-037 o porezu na dodatu vrednost, na osnovu odobrenja dobijenih odlukama Vlade 13/07 i 14/07 od 06.10.2017 obaveštava vas da se sva odobrenja ove Komisije za oslobađanja na uvoz sa efektivnim datumom do 31.12.2019. automatski odgađaju i važiće do 31.12.2020.

Ovo produženje važi za sve proizvodne subjekte koji već imaju odobrenje za oslobađanje na uvoz, a svrha produženja roka do 31.12.2020 je sprovođenje Odluke Vlade Republike Kosovo br. 01/9, da preduzme dodatne mere nakon potvrde pozitivnih slučajeva sa Corona virusom COVID-19.

Carinska i poreska uprava Kosova zahtevaju da se svi carinski i poreski postupci do ovog dana primenjuju na osnovu odluka koje je donela Komisija o oslobađanju na uvoz proizvođača za 2019. godinu, uključujući Aneks 1 i Aneks 2.

Od svih proizvodnih subjekata se zahteva da odobrenja za oslobađanje na uvoz koja su istekla dana 31.12.2019 godine, da do 30.06.2020 godine moraju da prijave svoje zalihe komisiji za oslobađanje na uvoz u zvaničnom formatu putem e-maila.

 

Komisija za oslobađanja na uvoz