Obaveštenje za poreske obveznike – Rok za prijavljivanje PDV-a za Mart 2019. godine

Poštovani poreski obveznici,

Na osnovu poreskog zakonodavstva, rok za prijavljivanje i plaćanje Poreza na dodatu vrednost za mart 2019. godine je od  1. do 20. aprila 2019. godine.

U skladu sa članom 17 Zakona br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, u slučajevima kada je poslednji datum za prijavljivanje i plaćanje opisan u zakonodavstvu, dan odmora ili službeni praznik na Kosovu, onda poslednji dan za prijavljivanje i plaćanje će biti prvi radni dan nakon odmora ili praznika.

U skladu sa ovim zakonskim odredbama, s obzirom da je datum 20. april 2019. godine bio dan odmora, da je datum  22. april  2019. godine (ponedeljak) službeni praznik,  datum 23 april 2019. godine će biti  poslednji datum za prijavljivanje i plaćanje PDV-a za period mart 2019. godine.

PAK vas podstiče da prijavite i plaćate porez u zakonskom roku, kako ne bi postali predmet kažnjavanja utvrđenim zakonom.

 

Poreska Administracija Kosova