Obaveštenje za poreske obveznike – Intenzivne aktivnosti u građevinskoj delatnosti

Poreska uprava Kosova podseća na sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima koje su po poreskom zakonodavstvu obavezne da se registruju, dobijaju poslovni broj / fiskalni broj, prijavljuju i plaćaju poreze (na osnovu njihovog statusa) ) i zadržati porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene.

Na osnovu Strateškog plana 2015-2020 i Plana upravljanja zadacima za 2019. godine, PAK je izradila Akcioni plan za obavljanje aktivnosti u preduzećima sa građevinskom aktivnošću, gde će obavljati intenzivne aktivnosti u cilju identifikacije osoba koje se ne susreću obaveze prema poreskom zakonodavstvu. Konkretno, građevinska aktivnost će biti identifikovana, kao što sledi:

 

Ciljana grupa Ciljevi
 

Niska i visoka gradnja konstrukcija

Preduzeća, radne grupe i fizička lica u okviru građevinske delatnosti, kao što su: Izgradnja, montaža i montaža vrata i prozora, električari, instalateri za vodu i toplotu, instalateri parketa / laminata, montažeri keramike, gipsari – fasaderi, proizvodnja i montaža oluka,  stepenica i drvorezbarije, balkonskih ograda, stepenice i dvorišne ograde od različitih metala i drveta, itd.

 

 • Verifikacija registracije aktivnosti
 •  Verifikacija izdavanja fiskalnih kupona / poreskih faktura
 •  Verifikacija finansijskih izveštaja – bruto dobit / neto
 •  Verifikacija deklaracija / stvarnog prometa
 •  Verifikacija stvarnih troškova naspram prometa – Bruto iskazani profit / neto
 •  Provera plaćanja u direktnim porezima
 • Verifikacija plaćanja PDV-a
 •  Verifikacija broja zaposlenih – isplate poreza na zarade i doprinosa za penzije
 •  Verifikacija kontinuiranog gubitka
 •  Kontinuirana verifikacija kredita
 •  Provera plaćanja u odnosu na profit
 • Verifikacija investicija
 • Registracija zaliha
 • Identifikacija robe bez porekla i fiktivnih dokumenata
 •  Itd

PAK vas podstiče da odgovorite na poreske obaveze, u suprotnom, preduzeće će se kaznene mere propisane poreskim zakonodavstvom.

Izvršavanjem svojih poreskih obaveza direktno doprinosite pružanju javnih usluga, visokom standardu obrazovanja, boljim zdravstvenim i socijalnim uslugama, pravnoj zaštiti i sigurnosti, kao i celokupnoj infrastrukturi za održivu ekonomsku i socijalnu zaštitu.

 

Hvala vam što plaćate poreza i doprinosite razvoju naše zemlje!

                                                                                                            Poreska Administracija Kosova