Obaveštenje za poreskog obveznika – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva

Poreska uprava Kosova, podseća vas da je u decembru / 2016 izdata Javno tumačenje odluke br. 05/2016 – Obaveza plaćanja PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate.

Svrha ovog Javnog tumačenja  odluke je da se razjasni poreski tretman aspekata PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primena obrnute naplate (Reverse Charge) za PDV unutar zemlje.

Građevinske usluge koje poreski obveznik pruža poreskom obvezniku tretiraju se u skladu sa Javnim tumačenjem odluke br. 05/2016.

Javno tumačenje Odluke br. 05/2016 – Obaveza plaćanja PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate može se naći na veb stranici PAK-awww.atk-ks.org na linku Publikacije.

PAK, u saradnji sa MMF-om, u realizaciji projekta „Ispunjavanje građevinskog sektora“!

 

PAK, u saradnji sa MMF-om, u realizaciji projekta „Ispunjavanje poreskih obaveza građevinskog sektora“!

 

 Poreska Administracija Kosova