Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća da Javno objašnjenje odluke br. 02/2019 definiše poreski tretman dugoročnih građevinskih ugovora

Poreska uprava Kosova, podseća vas da je u februaru / 2019. godine izdato Javno tumačenje odluke br. 02/2019 o poreskom tretmanu dugoročnih ugovora o izgradnji. Svrha ove Objašnjavajuće odluke je da razjasni poreski tretman za aspekte poreza na dodatu vrednost (PDV), poreza na dohodak fizičkih lica (PLP) i poreza na prihode korporacija (PPK) na dugoročne ugovore o izgradnji.

Ovo javna objašnjavajuća Odluka odnosi se na lica koja se bave građevinskom delatnošću, odnosno poreske obveznike koji se bave projektima i dugoročnim ugovorima o izgradnji.

Javna objašnjavajuća odluka br. 02/2019 za poreski tretman dugoročnih ugovora o izgradnji može se naći na sajtu PAK-a www.atk-ks.org na linku Publikacije – Javno objašnjenje

PAK, u saradnji sa MMF-om, u realizaciji projekta „Ispunjavanje poreskih obaveza u građevinskom sektoru“!

 

Poreska administracija Kosova