Obaveštenje za poreskog obveznika – PAK, ne odobrava organizovanje nagradnih igara

Poreska uprava Kosova, podseća sve poreske obveznike koji organizuju nagradne igre da je 10. maja 2019. Godine stupio na snagu Zakon br. 06 / L-155 o zabrani igara na sreću, kojim je ukinut Zakon br. 04 / L-080 za igre na sreću.

Stupanjem na snagu Zakona br. 06 / L-155 o zabrani igara na sreću, odnosno od 10. maja 2019, od PAK-a, ne odobrava organizovanje nagradnih igara.

Od 10. maja 2019. do druge odluke kosovskih institucija, odgovornost biznisa je organizovanje nagradnih igara.

S poštovanjem,

Poreska uprava Kosova