Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, da je neophodno dokumentovanje porekla robe.

Aktivnosti PAK-a će se dosledno fokusirati na poreske obveznike koji poseduju robu bez porekla.

Svaki poreski obveznik mora biti u mogućnosti da pruži prateću dokumentaciju koja opravdava poreklo robe na lokaciji, ili mestu poreskog obveznika, kao i za robu koja cirkuliše izvan lokacije poreskog obveznika.

Takođe, svaki poreski obveznik treba da bude u mogućnosti da dokumentuje svu robu od trenutka njenog prijema (bilo putem uvoza, kupovine, razmene ili na drugi način) do prodaje ili na drugi način, uključujući prodajnu dokumentaciju ili drugi sistem

PAK podstiče sve poreske obveznike da tačno odgovore na poreske obaveze, inače će PAK biti primoran da preduzme kaznene mere prema poreskom zakonodavstvu.

Izvršavanjem svojih poreskih obaveza direktno ćete doprineti finansiranju vladinih programa kao što su: pružanje javnih usluga, visoko obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, pravna zaštita i sigurnost i opšta infrastruktura za što bolje ekonomsko i socijalno blagostanje.

 

Poreska administracija Kosova