Obaveštenje za poreske obveznike – Potvrda za zaposlene preuzima se putem EDI elektronskog sistema

Na osnovu odluke Vlade Republike Kosovo od 13.11.2020 za prevenciju, borbu i eliminaciju zarazne bolesti COVID 19, Poreska administracija Kosova vas obaveštava da sva preduzeća (čiji zaposleni moraju da imaju dozvolu za kretanje samo u okviru obavljanja radnih dužnosti) u skladu sa kodovima koje dozvoljava Ministarstvo trgovine i industrije, putem Elektronskog EDI sistema može se dobiti „Potvrdu za zaposlene“.

Preuzimanje „Potvrde za zaposlene“, putem Elektronskog EDI sistema, biće omogućeno samo kompanijama koje su registrovane u Kosovskoj agenciji za registraciju biznisa (KARB) i imaju šifru primarne ili sekundarne delatnosti koju dozvoljava MTI agencija.

Dokument „Potvrda za zaposlene“ može se preuzeti putem elektronskog EDI sistema, u meniju „Usluge“, podmeni, Potvrda za zaposlene. Ovaj dokument se mora preuzeti za svakog zaposlenog koji je dužan da se kreće radi obavljanja radnih zadataka.

Preuzeti dokument, potpisan i sa pečatom, i kao takav, zajedno sa s ličnom kartom i službenom legitimacijom (ID) zaposlenog (ako postoji), poslužiće vam kao dozvola za kretanje i to samo u kontekstu obavljanja radnih zadataka. Dakle, ovaj dokument se za druge svrhe ne može koristiti.

Pored toga, PAK je na službenoj veb stranici objavila listu kodova koje dozvoljava MTI: link