Obaveštenje za poreskog obveznika – Deklarišete tačan iznos poreza!

Poreska administracija Kosova podseća da sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima koja su u skladu sa poreskim zakonodavstvom obavezna da realno prijave poreze i doprinose za penzije.
Aktivnosti PAK-a nastavljaju da se fokusiraju na kategorije kao što su: manja deklaracija plata zaposlenih, manje deklarisanje srednjih i velikih preduzeća; manje deklarisanje mikro i malih preduzeća, u cilju identifikacije onih preduzeća koja deklarišu niži iznos  svoihj prihoda.

Neke od sledećih aktivnosti ne sprovode ovu obavezu, stoga ih PAK poziva da što pre deklarišu ili isprave svoje deklaracije i da ispune sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom:

• Identifikovati biznise, koji deklarišu niže iznose plata radnika;
• Identifikacija i postupanje sa preduzećima, koja vrše manje deklarisanje, a naročito aktivnosti poput trgovine, usluga, građevine i proizvodnje;
• Identifikacija i tretman preduzeća, koja deklarišu manji promet, a da bi ostali na stalnoj fiksnoj kvoti od 37,5 € svaka 3 meseca;
• Identifikacija i tretman preduzeća, koja deklarišu manji promet kako bi se stalno ostali ispod praga PDV-a, naročito u poslovnim aktivnostima kao što su trgovina, profesionalne usluge, zabavno- umetničke, proizvodnja, transport, itd;
• Identifikacija preduzeća koja posluju sa gubicima, kao i preduzeća koja deklarišu sa nulom;
• Identifikacija preduzeća koja pružaju usluge bez prava na kreditiranje PDV-a, s druge strane, PDV se odbija za kupovinu;
• Identifikacija preduzeća koje uvoze ili trguju proizvodima sa akcizom, koji zbog nepravilne dokumentacije, odnosno manje prodajne cene, izbegavaju poreske obaveze;
• Identifikacija preduzeća koja se bave prodajom tekstila i odeće i obuće, a koja vode netačnu dokumentaciju kako bi se izbegao porez, itd;
• Identifikacija i tretman osoba koje ne deklarišu svoje različite prihode koje mogu imati, bilo da  su prihodi iz inostranstva, prihodi od kapitala i drugi prihodi.

PAK podstiče sve navedene kategorije da precizno odgovore na poreske obaveze, inače će PAK biti obavezan da preduzme kaznene mere u skladu sa poreskim zakonodavstvom.

Izvršavanjem vaših poreskih obaveza, direktno ćete doprineti finansiranju vladinih programa, kao što su: pružanje javnih usluga, visoki standardi obrazovanja, zdravstveno i socijalno osiguranje, pravna zaštita i sigurnost i opšta infrastruktura za bolje socijalno i ekonomsko blagostanje.

Plaćajte porez, spavajte mirno!

Poreska administracija Kosova