Obaveštenje za poreske obveznike – Prijavite svoj prihode i platite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva fizička lica, fizička neprivredna lica i pravna lica da su obavezna da prijave i plaćaju poreze i penzijske doprinose na pravi i blagovremen način, kao što je definisano poreskim zakonodavstvom.

Aktivnosti PAK-a će se dosledno fokusirati na osobe koje ne prijavljuju ostvareni prihod i ne plaćaju porez i doprinose za penzije.

Za fizička neprivredna lica, fizička lica i pravna lica koja ne prijavljuju ostvarene prihode i ne plaćaju poreze i doprinose za penzije, PAK će preduzeti kaznene mere prema poreskom zakonodavstvu.

Stoga, PAK poziva sve osobe da proglase ostvarene prihode ili da koriguju svoje izjave što je pre moguće i da ispune sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom.

Izvršavanjem poreskih obaveza, direktno doprinositi finansiranju vladinih programa kao što su: pružanje javnih usluga, visoki standardi obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, pravne zaštite i sigurnosti, i opšte infrastruktura za bolje ekonomsko i socijalno  blagostanje.

 

Plaćanje poreza, osigurava ekonomsku stabilnost u zemlji!

 

Poreska administracija Kosova