OBAVEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Izmenjeni su poreski obrasci PD i CD

Poreska uprava Kosova obaveštava sve poreske obveznike da od danas mogu deklarisati  putem izmenjenih obrazaca: obrazac godišnje deklaracije i plaćanje poreza na lični dohodak (PD) i Obrazac za godišnju prijavu i plaćanje poreza na dobit korporacija ( CD).