Obaveštenje za poreske obveznike – Nemojte obavljati transakcije sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim preduzećima!

Poreska administracija u Kosova podseća sva preduzeća koja se bave poslovnim aktivnostima da prema poreskom zakonodavstvu PAK ne priznaje transakcije sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim preduzećima.

Transakcije izvršene sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim poslovima, odnosno troškovi u Deklaraciji o porezu na prihode, kao i zahtevi za odbitne kredite u obračunu PDV-a neće biti priznati od strane PAK-a.

Istovremeno, PAK vas obaveštava da će se njene aktivnosti fokusirati na preduzeća koja razvijaju fiktivne transakcije i neaktivne biznise koji ne funkcionišu ispravno, za koje će se preduzeti kaznene mere u skladu sa poreskim zakonodavstvom.

PAK poziva sve poslovne subjekte da pre ulaska u poslovne transakcije da provere koji su neaktivna preduzeća koja se nalaze na sajtu www.atk-ks.org na vezi .

Obaveza je svakog poreskog obveznika da poštuje i primenjuje odredbe važećeg poreskog zakonodavstva.

Izvršavanjem svojih poreskih obaveza, direktno doprinosite pružanju javnih usluga, visokom standardu obrazovanja, boljim zdravstvenim i socijalnim uslugama, pravnoj zaštiti i sigurnosti, kao i celokupnoj infrastrukturi za održivo ekonomsko i socijalno blagostanje.

 

Poreska Administracija Kosova