Obaveštenje za poreskog obveznika – Plati tačan iznos poreza!

Poreska uprava Kosova podseća sva neprivredna fizička lica, privredna fizička i pravna lica, da su dužna da prijave i plaćaju poreze i penzijske doprinose na pravi i blagovremen način, kao što je definisano poreskim zakonodavstvom.

Aktivnosti PAK-a će se dosledno fokusirati na osobe koje ne prijavljuju ostvareni prihod i ne plaćaju porez i doprinose za penzije.

Za nekomercijalna fizička lica, fizičke poslovne subjekte i pravna lica koja ne prijavljuju ostvarene prihode i ne plaćaju poreze i doprinose za penzije, PAK će preduzeti kaznene mere prema poreskom zakonodavstvu.

Stoga, PAK poziva sve osobe da proglase ostvarene prihode ili da što pre isprave svoje izjave i da ispune sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom.

Izvršavanjem poreskih obaveza, direktno doprinose finansiranju vladinih programa kao što su: pružanje javnih usluga, visoki standardi obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, pravna zaštita i sigurnost i opšta infrastruktura za bolje ekonomsko i socijalno blagostanje.

PAK, u saradnji sa MMF-om, u realizaciji projekta „Ispunjavanje poreskih obaveza građevinskog sektora

 

  Poreska uprava Kosova