Obaveštenje za poreske obveznike – Dobijanje jedinstvenog broja

Od 11. februara 2019. godine, Agencija za registraciju biznisa je počela sa novim sistemom registracije i identifikacije (JIB) svih komercijalnih kompanija. Proces dobrovoljne konsolidacije i opremanja sa JIB će trajati 6 meseci od dana početka novog sistema registracije.

Poreska Administracija Kosova vas obaveštava da sve registracione beleške, uključujući deklaraciju, fiskalni blagajnu i broj PDV-a, važe do konsolidacije u JIB.

Za dodatne informacije obratite se Regionalnoj kancelariji Poreske uprave.

 

 Poreska Administracija Kosova