Obaveštenje za poreske obveznike – Prijavljivanje iznosa kupovina većeg od 500 €

Poreska administracija Kosova vas obaveštava da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, od 1. januara 2019. i do 31. marta 2019. godine, da lica koja se bave trgovinom ili delatnošću koja se oporezuju na osnovu stvarnih prihoda i koja kupuju robu ili usluge od drugog oporezivo lice u ukupnom iznosu od petsto evra (500 €), ili više u svakoj poreskoj godini, moraju prijaviti takve kupovine PAK-u. Nabavke koje vrši Vlada i opštine Republike Kosovo takođe podležu ovim zahtevima za prijavljivanje.

Dakle, uključena lica, ali ne ograničavajući se na njih, koja su su dužna da podnesu izveštaje o iznosima kupovina većih od 500 €, su:

  • Sva lica koja se bave poslovanjem, koja se oporezuju na osnovu stvarnih prihoda;
  • Vlada i opštine Republike Kosovo;
  • NVO, javne institucije i slične organizacije;
  • Univerziteti, bolnice i slične javne ili privatne institucije, bez obzira da li su registrovane za PDV ili ne, itd.

Izuzeci od gore pomenutih lica koja su dužni da podnesu Izveštaj o iznosu kupovina većem od 500 € čine lica koja su prijavljivači PDV-a i ona lica koja su za period 2018 (svi meseci, januar – decembar) dostavili knjigu nabavke i knjigu prodaje, gde su obuhvaćene sve njihove transakcije.

Izveštavanje se vrši on-line na veb sajtu PAK-a www.atk-ks.org, klikom na link Prijavi iznos kupovina veći od  500 €, koji se nalazi u sekciji Elektronske usluge, sa leve strane veb sajta, gde putem linka Uputstva, možete biti informisani o svim koracima koje morate preduzeti kako biste poslali Izveštaj o kupovini preko 500 €.

Takođe, Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike koji ne poštuju rok za prijavljivanje iznosa nabavki većeg od 500 €, da će biti podložni kaznenim merama predviđenim Kosovskim poreskim propisima.

Za više informacija, posetite regionalnu kancelariju PAK-a!

                                                 Poreska administracija Kosova