Obaveštenje za poreske obveznike – Podsetnik za prijavljivanje i plaćanje poreza!

Poreska uprava Kosova podseća sva fizička lica koja nisu poslovna, poslovna fizička i pravna lica da su obavezna da prijave i plate porez i doprinose za penzije na pravi i blagovremeni način, kako je definisano poreskim zakonodavstvom.

U cilju sprovođenja Odluke br. 01/07 i 01/09 Vlade Republike Kosovo, kao i odluka ministra finansija i transfera od 29.04.2020 o preduzimanju dodatnih mera nakon potvrđivanja pozitivnih slučajeva sa virusom Corone – COVID 19, Poreska uprava Kosova, obavestila vas je o produženju roka za prijavljivanje i plaćanje poreskih obaveza i doprinosa za penzije za kvartalni period, odnosno TM1 / 2020 sa poreskim obrascima IS, IL, KS i KL do 30. juna 2020.

Do sada, nisu svi biznisi koji imaju obavezu da prijave i plate porez, podmirili ove poreske obaveze, stoga ih PAK poziva da prijave i plate što je pre moguće kako bi se ispunile sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom.

Takođe vas obaveštavamo da smo već ušli u rok za prijavu za iste biznise za period TM2 / 2020, pri čemu se ispunjenje poreske obaveze mora izvršiti do 15. jula 2020. godine.

Izvršavanjem poreskih obaveza direktno doprinosite finansiranju vladinih programa kao što su: pružanje javnih usluga, obrazovanje sa visokim standardima, zdravstvena i socijalna zaštita, pravna zaštita i sigurnost, kao i opšta infrastruktura za bolji ekonomski i socijalni boljitak.

Plaćanje poreza obezbeđuje stabilnost privrede u zemlji!

Poreska uprava Kosova