Obaveštenje poreskim obveznicima – Opozvana odluka br. 28/2020 od 23.03.2020 o privremenom oslobađanju od plaćanja PDV-a na uvoz pšenice i brašna, za proizvodnju hleba i hlebnih proizvoda

Poštovani poreski obveznici,

Poreska administracija Kosova obaveštava sve privredne subjekte koji Odlukom br. 28/2020 od 23.03.2020 godine, ministra finansija i transfera, su imali koristi od privremenog oslobađanja od plaćanja PDV-a za uvoz pšenice i brašna namenjenih proizvodnji hleba, da je ista OPOZVANA novom odlukom ministra br. .28 / 2020-1 od 08.05.2020.

Dakle, pošto je odluka o ukidanju prethodne odluke stupila na snagu danom potpisivanja, svi poreski obveznici će od sada nastaviti da se pridržavaju važećih zakonskih odredbi, kao i dai slede zakonske procedure predviđene tokom uvoza te robe. u skladu sa zahtevima poreskog i carinskog zakonodavstva.

 

PAK drži svoje obećanje o kontinuiranoj brizi za poreske obveznike!