Obaveštenje poreskih obveznika – Poštovani poreski obveznici

Kao što ste obavešteni, zbog reorganizacije prinudne, osoblje Odeljenja za prinudnu naplatu duga je sada prebačeno sa adrese: ulica Misim Kokulari (bivša državna revizorska kancelarija) na sledeću adresu: ulica Ričard Holbruk – Veternik , Priština (zgrada Carine Kosova, iza tržnog centra Albi Mal).

Za više informacija:

https://www.google.com/maps?t=h&ll=42.632507,21.154053&q=Marked+Location