Obaveštenje za poreske obveznike – Izjavite ispravan porez!

Poreska uprava Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima koje su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da realno prijavljuju poreze i penzijske doprinose.

Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na kategorije kao što su: poslodavci koji prijavljuju manje plate zaposlenih, oni koji manje deklarišu u srednjim i velikim preduzećima, oni koji manje deklarišu za mikro i mala preduzeća, sa ciljem identifikaciju onih preduzeća koja prijavljuju niži iznos svojih prihode.

Neke od sledećih aktivnosti ne primenjuju ovu obavezu, pa je PAK pozvana da prijavi ili ispravi njihove izjave što je pre moguće i da se ispune sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom:

  • Identifikacija biznisa koji prijavljuju niže plate radnika;
  • Identifikacija i tretman biznisa, koji vrše manje deklarisanje poreza izrađuju, posebno aktivnosti kao što su: trgovina, usluge, izgradnja i proizvodnja;
  • Identifikacija i tretman biznisa, koji deklarišu manji prometu u svrhu trajnog ostajanja na fiksnoj kvoti od 37,5 € svaka 3 meseca;
  • Identifikacija i tretman biznisa koji deklarišu manji promet u cilju zadržavanja ispod praga PDV-a, posebno poslovanja u aktivnostima kao što su: trgovina, profesionalne usluge, zabava, proizvodnja, transport itd;
  • Identifikovati preduzeća koja posluju sa gubicima, kao i preduzeća koja deklarišu nulu;
  • Identifikacija biznisa koji pružaju isporuke bez prava kreditiranja PDV-a, dok se s druge strane odbijaju PDV za nabavke;
  • Identifikovati preduzeća koja uvoze ili trguju akciznim proizvodima, koji se pogrešnom dokumentacijom, odnosno nižim prodajnim cenama, izbegavaju plaćanje poreskih obaveza;
  • Identifikacija preduzeća koja se bave prodajom tekstila i odeće, koja vode netačnu dokumentaciju kako bi se izbegle poreske obaveze, itd;
  • Identifikacija i tretman osoba koje ne prijavljuju različite prihode koje mogu imati za prihode iz inostranstva, prihode od kapitala ili druge prihode.

PAK podstiče sve gore navedene kategorije da tačno odgovore na poreske obaveze, inače će PAK biti obavezan da preduzme kaznene mere prema poreskom zakonodavstvu. Izvršavanjem svojih poreskih obaveza, direktno ćete

PAK, u saradnji sa MMF-om, u realizaciji projekta „Ispunjavanje poreskih obaveza iz građevinskog sektora“!

 

 Poreska uprava Kosova