Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, modifikuje poreske obrasce PD i CD

Poreska administracija Kosova obaveštava vas da se obrazac godišnjeg izveštaja i obrazac za plaćanje poreza na lične prihode (PD) i obrazac godišnjeg izveštaja i obrazac za plaćanje poreza na prihode korporacija (CD) menjaju, tako da do 31 Januara 2020 podnošenje ovih obrazaca nije moguće.

Izmena / modifikacija obrazaca PD i CD-a vršiće se uglavnom za:

  • Sponzorski popusti u oblasti sporta, kulture i omladine;
  • dospeli iznos za plaćanje;
  • mogućnost podnošenja zahteva za refundaciju;
  • Mogućnost korišćenja viška plaćanja za avansne rate za sledeću godinu, kao i ostalih neizmirenih obaveza;
  • Dodavanje rubrika kao što su: Bankovni račun, broj bankovnog računa i vlasnik računa.

Putem obrasca CD poreski obveznici koji su spontori u oblasti sporta, kulture i omladine ispunili uslove predviđene Zakonom o sponzorstvima moći će da odbiju ta sponzorstva od obaveznog iznosa plaćanja poreza.

Takođe, putem ovih obrazaca (PD i CD), poreski obveznici će imati mogućnost da traže povraćaj novca za pretlate u toku godine ili ako žele mogu da izaberu da pretplate tokom godine kako bi pokrili ostale neizmirene obaveze prema PAK-u ili na avansne uplate za narednu godinu.

Dakle, prilikom podnošenja obrasca godišnjeg izveštaja i plaćanja poreza, ako poreski obveznik popuni odeljak „Zahtev za refundaciju“, PAK će prihvatiti takav zahtev, a da poreski obveznik nema potrebe da podnese bilo koji drugi poseban zahtev za refundaciju, međutim, potrebno je popuniti i obrazac „Bankovni račun“, „Broj bankovnog računa“ i „Vlasnik računa“.

Dok u slučaju kada poreski obveznik uplati više tokom godine avansnim ratama i ne popuni odeljak „Zahtev za refundaciju“, PAK će smatrati da će se višak plaćanja koristiti za avansne rate za narednu godinu ili za pokriće drugih neizmirenih obaveza prema PAK-u, koje poreski obveznik u tom trenutku može imati ili mogu u budućnosti nastati.

Objavljivanje izmenjenih obrazaca obaviće se 31.01.2020. I svi poreski obveznici od ovog datuma nadalje mogu da se prijave i uplate putem ovih obrazaca.

Poreska administracija Kosova